Mindfulness för hundägare

Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Vid mindfulnessmeditation utvecklar man färdigheter i just detta.

På den här kursen kombinerar vi mindfulness och hundträning. Målet är att du som hundtränare ska bli mer närvarande, lugnare och tydligare i din samvaro med din hund.

Instruktör är Sara Linderman, hundinstruktör och humanpsykolog från Uppsala

Antal tillfällen: Två helgdagar
Antal timmar per tillfälle: 10-16 båda dagarna
Kursavgift: 1700 kronor