Dog parkour

Den senaste trenden inom hundvärlden i Sverige är dog parkour. Parkour är från början en människosport och beskrivs så här på Wikipedia:

”Parkour är en disciplin och en metod som går ut på att utan hjälpmedel träna kroppen för att snabbt och effektivt kunna ta sig förbi hinder. Det går ut på att röra sig på ett smidigt, kontrollerat och snabbt sätt genom alla sorters miljöer. Hinder kan vara allt i omgivningen från hustak, stolpar, bänkar och trottoarkanter till träd, stenar, staket och murar.”

Dog parkour är egentligen precis samma sak, men det är så klart hunden som ska balansera och träna sin kropp!

På kursen går vi igenom hur du börjar träna dog parkour, hur du gör det på ett säkert sätt och vad som är lämpliga hinder.

Antal tillfällen: 4
Antal timmar per tillfälle: 1,5
Kursavgift: 1000 kronor